Temp files

Pusat Sukan UniMAP

FAQ

FAQ

1. Siapakah Pengarah Pusat Sukan sekarang ?

Pengarah Pusat Sukan sekarang adalah Hj.Suhizaz Sudin.

 

2. Berapakah jumlah staf di Pusat Sukan ?

Jumalah staf di Pusat Sukan adalah 33 orang.

 

3. Bilakah Pusat Sukan berpindah dari Kubang Gaah ke Kampus Tetap ?

Pusat Sukan berpindah ke Kampus Tetap pada tahun 2010.

 

4. Berapakah Unit yang terdapat di Pusat Sukan ?

Terdapat 4 unit yang meliputi sukan pelajar, sukan staf, pentadbiran, pengurusan acara & kemudahan.

 

5. Bagaimanakah untuk menghubungi Pusat Sukan ?

Boleh melalui telefon 04-9885443 @ website : pusatsukan.unimap.edu.my