Temp files

Pusat Sukan UniMAP

Fungsi Unit Pentadbiran dan Kewangan

Unit Pentadbiran Dan Kewangan

Fungsi Unit Pentadbiran dan Kewangan

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah  Pusat Sukan 
 • Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan cuti  staf Pusat Sukan
 • Menguruskan tugasan rasmi luar ibu pejabat
 • Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan perjalanan 
 • Membuat laporan mingguan/bulanan/tahunan
 • Membuat perancangan tahunan 
 • MPK/FM
 • Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan bajet keseluruhan Pusat Sukan
 • Menguruskan hal yang berkaitan dengan surat menyurat
 • Mengurus dan merancang berkaitan dengan harta dan modal
 • Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan inventor
 • Menguruskan petty cash
 • Menyediakan laporan penilaian prestasi
 • Membuat perancangan dan menyediakan sasaran kerja tahunan
 • Merancang dan menyediakan sistem fail
 • Merancang dan menguruskan hal berkaitan dengan keselamatan pejabat
 • Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kebajikan
 • Mengurus dan merancang mesyuarat mingguan dan bulanan
 • Merancang dan menguruskan latihan/kursus/seminar/bengkel
 • Merancang dan mengurus hal ehwal lawatan rasmi
 • Membantu lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengarah Pusat Sukan