Temp files

Pusat Sukan UniMAP

Fungsi Unit Kemudahan Sukan

Unit Kemudahan Sukan

Fungsi Unit :

  • Bertanggungjawab kepada Pengarah Pusat Sukan
  • Menyediakan anggaran perbelanjaan penyelenggaraan tahunan kemudahan sukan
  • Menguruskan kemudahan sukan.
  • Merancang dan menyediakan plan rancangan penyelenggaraan kemudahan sukan.
  • Menguruskan urusan pembelian peralatan kemudahan sukan.
  • Menguruskan hal-hal berkaitan tempahan kemudahan & peralatan sukan.
  • Menyediakan laporan kerja berkala.
  • Menyelia kerja-kerja kakitangan di seksyen kemudahan sukan.
  • Membuat persiapan untuk kejohanan sukan di semua peringkat yang melibatkan penggunaan kemudahan & peralatan sukan UniMAP.
  • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengarah Pusat Sukan.