Temp files

Pusat Sukan UniMAP

Fungsi Unit Pembangunan Sukan Pelajar

Unit Pembangunan Sukan Pelajar & Alumni

Sukan Prestasi Tinggi

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah  Pusat Sukan  
 • Menyediakan anggaran peruntukan tahunan untuk program pembangunan sukan pelajar.
 • Menyediakan perancangan program latihan sepanjang tahun bagi Pasukan Universiti Malaysia Perlis.
 • Menguruskan urusan  berikut:

- Pemilihan atlit/jurulatih/pengurus/pegawai pasukan

- Menubuhkan Pasukan Universiti Malaysia Perlis (Pelajar)

- Menyelaras jadual latihan

- Elaun-elaun dan peruntukan

- Keperluan pasukan

 • Urusan penyertaan Pasukan Universiti Malaysia Perlis ke kejohanan sukan termasuk penyediaan anggaran perbelanjaan, pemohonan peruntukan untuk :

- Kejohanan anjuran Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM)

- Kejohanan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

- Sukan-sukan jemputan dan lain-lain

 • Menyimpan rekod atlit

- Rekod peribadi atlit

- Rekod pencapaian atlit

 • Menyediakan laporan selepas satu kejohanan dan juga laporan tahunan.
 • Mengawasi dan membuat penilaian pengurus/jurulatih sambilan/kontrak
 • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengarah Pusat Sukan. 

 

Sukan Massa

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah Pusat Sukan
 • Latihan kepimpinan dan pengurusan kegiatan rekreasi luar
 • Perancangan aktiviti kegiatan rekreasi luar serta memberi perkhidmatan sokongan aktiviti rekreasi luar
 • Penggalakkan program rekreasi luar
 • Mendokumentasi maklumat aktiviti, bahan rujukan dan venue rekreasi luar
 • Promosi gaya hidup sihat kepada warga kampus
 • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengarah Pusat Sukan.