Temp files

Pusat Sukan UniMAP

Fungsi Unit Pembangunan Sukan Staf

Unit Pembangunan Sukan Staf

Fungsi Unit :

  • Bertanggungjawab kepada Pengarah  Pusat Sukan  
  • Menyediakan anggaran peruntukan tahunan untuk program pembangunan sukan staf.
  • Menyediakan perancangan program latihan sepanjang tahun bagi Pasukan Universiti Malaysia Perlis.
  • Menguruskan urusan  berikut:

- Pemilihan atlit/jurulatih/pengurus/pegawai pasukan

- Menubuhkan Pasukan Universiti Malaysia Perlis (Staf)

- Menyelaras jadual latihan

- Elaun-elaun dan peruntukan

- Keperluan pasukan

  • Urusan penyertaan Pasukan Universiti Malaysia Perlis ke kejohanan sukan termasuk penyediaan anggaran perbelanjaan, pemohonan peruntukan untuk :

- Kejohanan Sukan Staf Antara Universiti-Universiti Malaysuia (SUKUM)

- Kejohanan Sukan Persatuan Badan-Badan Berkanun Malaysia (SUKANUN)

- Sukan-sukan jemputan dan lain-lain

  • Menyimpan rekod atlit

- Rekod peribadi atlit

- Rekod pencapaian atlit

  • Menyediakan laporan selepas satu kejohanan dan juga laporan tahunan.
  • Mengawasi dan membuat penilaian pengurus/jurulatih sambilan/kontrak
  • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengarah Pusat Sukan.