Temp files

Pusat Sukan UniMAP

Fungsi Unit Pengurusan Acara

Unit Pengurusan Acara

Fungsi Unit :

 • Bertanggungjawab kepada Pengarah Pusat Sukan
 • Merancang dan menyediakan kalendar program sukan tahunan.
 • Mengenal pasti dan penetapan program, permohonan peruntukan, pengelolaan acara, agihan perbelanjaan dan laporan program dan kewangan.
 • Menyediakan anggaran peruntukan tahunan untuk penganjuran program yang dibuat.
 • Pengurusan pengelolaan acara di peringkat universiti.
 • Menjalinkan hubungan luar seperti dengan Kementerian Belia & Sukan, Majlis Sukan Negara dan Persatuan Sukan-Sukan Negeri dalam menjalankan aktiviti.
 • Menyelia penganjuran program dan aktiviti oleh pihak luar yang menggunakan kemudah sukan UniMAP
 • Menyediakan laporan tahunan program atau aktiviti sukan universiti.
 • Menyediakan plan strategi untuk mendapatkan penajaan.
 • Mengadakan dan menjalankan program-program penajaan mengikut jenis-jenis sukan dan acara. 
 • Menyelia dan memberi khidmat nasihat kepada perlaksanaan program sukan oleh kelab atau persatuan sukan di kalangan pelajar dan staf.
 • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Pengarah Pusat Sukan.